Nagrody

“Poligrodzianie” ozłoceni w Bułgarii!

Najwyższe laury dla “Poligrodzian”!

Na V World Championship of Folklore organizowanym w Burgas – Nessebar w Bułgarii / 20-30 sierpnia 2015/Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej otrzymał :

– złoty medal w kategorii zespołów folklorystycznych muzyczno-wokalno-tanecznych

– Grand Prix Festiwalu – “Golden Orpheus,”

– tytuł: Absolute World Championship of Folklore 2015

Nagrodą  była też sesja zdjęciowa wybranej pary zespołu Poligrodzianie do wszelkich materiałów reklamowych przyszłorocznej edycji World Championship w 2016 roku oraz wydawnictwa World Association of Folklore Festivals and World Folklore Academy w 2016. Ponadto informacje o zwycięscy rozesłane zostały do ok. 150 festiwali na świecie , do UNESCO oraz innych światowych organizacji zajmujących się kulturą jak IOV, CIOFF, EFCO oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Warszawie.

Sam koncert galowy zamknięcia konkursu oglądało w telewizji internetowej ponad milion osób!

W wydarzeniu uczestniczyły 32 zakwalifikowane wcześniej zespoły folklorystyczne  z całego świata . Zeszłorocznym laureatem była Malezja.

Sukces “Poligrodzian” jest ukoronowaniem  osiągnięć ostatnich 5 lat: poczynając od laureata Olimpiady Teatrów Folklorystycznych w Indiach , poprzez nagrodę główną jury w Malezji, nagrodę European Folk Culture Organization -za koncert galowy 40 –lecia działalności zespołu zorganizowany w Zakładach im . H. Cegielskiego w Poznaniu (uznany za najciekawsze wydarzenie folklorystyczne w Europie w 2013 roku) i otrzymanie certyfikat jakości ,,The Best of Poland w 2014 roku.

Film promocyjny

Głos wielkopolski

Głos Politechniki Poznańskiej

 

Możesz również polubić…