Ukraińska Wiosna 2015

We wtorek 12 maja br. na Politechnice Poznańskiej, konferencją prasową i oficjalną prezentacją programu, zostanie zainicjowany VIII Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna.

Konferencja połączona będzie z minikoncertem – małym przedsmakiem tego, co czeka Wielkopolan podczas Festiwalu. Wystąpi obchodzący swój jubileusz 30-lecia Zespół „Mali Poligrodzianie” z choreografią „Ruski sen zimowy” oraz pochodząca z . . . → Read More: Ukraińska Wiosna 2015

Budmika 2015 – studenci znów budują jutro

„Budmika 2015 – porozmawiajmy jak budować jutro!” – pod takim hasłem w Poznaniu w dniach 22-24 kwietnia odbędzie się II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana 2015.

Wydarzenie organizowane przez studentów Politechniki Poznańskiej po raz kolejny zgromadzi w murach tej uczelni najambitniejszych studentów budownictwa i inżynierii środowiska z całego kraju jak również znamienitych . . . → Read More: Budmika 2015 – studenci znów budują jutro

ICHVE 2014

W dniach 8-12 września br. odbyła się na Politechnice Poznańskiej – po raz pierwszy w Polsce – ICHVE 2014 – International Conference on High Voltage Engineering and Application Konferencja w Poznaniu była czwartą edycją ICHVE. Po raz pierwszy organizatorem tej konferencji jest polska uczelnia – Politechnika Poznańska. Pierwsza edycja ICHVE odbyła się w . . . → Read More: ICHVE 2014

Inauguracja „Study Engineering in Poland” na Politechnice Poznańskiej

16 stycznia br., w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2, odbyło się spotkanie inauguracyjne „Study Engineering in Poland”, będące prologiem do obrad konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2014″.

Konferencja ta jest doskonałą okazją do poruszenia najważniejszych problemów związanych z kwestią umiędzynarodowienia polskich uczelni. Przedsięwzięcie organizowane cyklicznie w ramach wieloletniego . . . → Read More: Inauguracja „Study Engineering in Poland” na Politechnice Poznańskiej

Świat animacji komputerowej na warsztatach „MAPPING_3D”

W dniach 20-23.11.2013, w Uczelnianym Centrum Kultury na PP odbyły się czterodniowe warsztaty „MAPPING_3D” zorganizowane przez studentów Koła Naukowego Illumination, Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (pod opieką arch. Hanny Michalak).

Zaproszenie na warsztaty przyjęli studenci z Koła Naukowego Architektów restart (pod opieką arch. Michała Kaczmarzyka) z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, . . . → Read More: Świat animacji komputerowej na warsztatach „MAPPING_3D”

Zgromadzenie Ogólne federacji IFIP na Politechnice Poznańskiej

W dniach 13-14 września 2013 r. na Politechnice Poznańskiej odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji – IFIP .

Federacja IFIP koncentruje się na organizacji międzynarodowych konferencji naukowych: zarówno spotkań roboczych wąskiej grupy specjalistów z danego zakresu (30-50 osób)oraz konferencje, w których udział bierze nawet 1 000 uczestników. Najważniejszą . . . → Read More: Zgromadzenie Ogólne federacji IFIP na Politechnice Poznańskiej

42. Zjazd Fizyków Polskich

W dniach 8-13 września 2013 roku mury Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej gościły uczestników 42. Zjazdu Fizyków Polskich.

Celem spotkania było przedstawienie wyników badań fizyków z krajowych, a także zagranicznych ośrodków naukowych oraz zachęcenie – szczególnie młodych naukowców – do promocji swoich dokonań, nawiązanie z nimi współpracy, wymiana poglądów jak też dyskusja . . . → Read More: 42. Zjazd Fizyków Polskich

Politechnika Poznańska gospodarzem 20th CMM 2013

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Computer Methods in Mechanics (Metod Komputerowych w Mechanice) odbyła się w Poznaniu w latach 70. XX wieku. Wydarzenie to zainicjowało ciąg konferencji organizowanych co dwa lata na różnych polskich uniwersytetach. Celem tego przedsięwzięcia jest zgromadzenie światowej sławy ekspertów oraz młodych naukowców dopiero co rozpoczynających swą karierę w dziedzinie np. mechaniki . . . → Read More: Politechnika Poznańska gospodarzem 20th CMM 2013

Studia dualne na Politechnice Poznańskiej

Innowacyjny w skali kraju projekt studiów dualnych na Politechnice Poznańskiej stał się faktem – w środę 19 czerwca umowa o współpracy Uczelni z firmą Volkswagen Poznań oraz Phoenix Contact Wielkopolska została uroczyście podpisana.

Na mocy tej umowy wybrani studenci drugiego roku będą mogli rozpocząć dodatkowe kształcenie w ramach praktyk odbywających się w jednej z ww. . . . → Read More: Studia dualne na Politechnice Poznańskiej

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przyszłości oraz Bezpieczeństwo Publiczne

17 i 18 czerwca 2013, w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Przedsiębiorstwem Przyszłości, połączona z VI Międzynarodową Konferencją Bezpieczeństwa Publicznego.

Jej tematem przewodnim była szeroko pojęta kwestia zarządzania, technologii i organizacji produkcji, integracji i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, a także publicznego bezpieczeństwa. Kładąc główny nacisk na przybliżenie i opracowanie . . . → Read More: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przyszłości oraz Bezpieczeństwo Publiczne