Ogólne Wystawy

Wystawa „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)”

    W środę 7 listopada br. o godz. 11.15 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbył się wernisaż wystawy  „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki  SJ (1911-2007)”. Inauguracji towarzyszyła projekcja dwóch filmów: „80 lat Huty Stalowa Wola” i „Serce bez granic. Rzecz o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ” oraz wykład.

   Wystawa prezentuje życie i dzieło kardynała Adama. Ten jezuita i misjonarz był w czasie II wojny światowej więźniem obozów w Auschwitz i Dachau. Afrykańska Zambia stała się jego drugą ojczyzną z wyboru.

   Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej. Był w czasie II wojny światowej więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz nr 1006, do którego trafił 20 czerwca 1940 roku. Był tam więziony do 11 grudnia 1940 r. a następnie został deportowany do KL Dachau, gdzie nadano mu numer nr 22187. Na prośbę swoich przełożonych zakonnik napisał książkę pt. ,,Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945”. W 2016 roku została ona przetłumaczona na język niemiecki.

Po wojnie Zambia stała się dla o. Kozłowieckiego drugą ojczyzną z wyboru. Jako jezuita-misjonarz organizował tam szkolnictwo, był administratorem wikariatu apostolskiego Lusaki i pierwszym metropolitą tego miasta. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Po rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej misji w Mpunde. W 1998 roku papież Jan Paweł II obdarzył go godnością kardynalską.

Odznaczony został wieloma orderami zambijskimi, był żywym symbolem przemian dokonanych na czarnym kontynencie. Przez wiele lat był również członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a w samej Zambii kierował Papieskimi Dziełami Misyjnymi.

25 lipca 2007 kard. Kozłowiecki odebrał w Mpunde doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 28 września 2007 r. w wieku 96 lat i został pochowany w Lusace.

   Na otwarciu wystawy obecni byli: uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu wraz z o. Leonardem oraz studenci Politechniki Poznańskiej; przedstawiciele rodziny Kardynała s. Oktawia Kozłowiecka UR z Wrocławia; przedstawiciele Fundacji  Pan Roman Gurdak; Wolontariusz Stanisław Hadyna oraz Katarzyna Cesarz kustosz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ wraz z dr Anną Jagodzińską historykiem, starszym specjalista IPN Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa z Warszawy prowadzili sympozjum w Poznaniu.

Ekspozycja dostępna będzie w dniach 07.11– 16.11.2018 r.
Serdecznie zapraszamy!

Wystawa zorganizowana dzięki uprzejmości Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”.

 

Możesz również polubić…