„Najlepsi w Polsce”!

Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie” został nagrodzony prestiżowym certyfikatem „The best in Poland” („Najlepsze w Polsce”) w uznaniu za osiągnięcia artystyczne oraz kultywowanie folkloru wielkopolskiego w Polsce i na scenach całego świata.

„Najlepsze w Polsce” jest to konsumencki konkurs jakości, którego organizatorem jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Radio Merkury, Nasz Głos Poznański, TVP S.A. oraz EuroPartner.