Koncerty Ogólne

30-LECIE MAŁYCH POLIGRODZIAN

Zespół Folklorystyczny „Mali Poligrodzianie” obchodzi 30-lecie działalności. Z tej okazji najmłodsi artyści wyruszą z tournée po Wielkopolsce. Honorowy patronat nad Jubileuszem objęli:  Jego Magnificencja prof.dr hab.inż. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej oraz mgr Elżbieta Walkowiak, Wielkopolska Kurator Oświaty w Poznaniu.
Inauguracją będzie koncert w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu 9 kwietnia. Następnie mali artyści wystąpią w Tarnowie Podgórnym (10 kwietnia br.), Międzychodzie (11 kwietnia br.), Koninie (17 kwietnia br.), Bninie (18 kwietnia br.), Gnieźnie (24 kwietnia br.)
W trakcie koncertu, składającego się z 8 mini-widowisk zostanie przedstawiony dorobek artystyczny „Małych Poligrodzian”:
– Folklor dziecięcy z okolic Dąbrówki (Wielkopolska Zachodnia) oparty na zabawach, wierszykach, wyliczankach oraz tańcach.
– Suita tańców szamotulskich, ukazująca dostojność, ale również żywiołowość folkloru tego regionu. Chłopcy popisują się umiejętnością „strzelania” batem, dziewczęta wachlują się w sposób charakterystyczny dla regionu chusteczką „wiwatką”.
– Folklor dolnośląski opierający się na wesołych i skocznych polkach. Pokazana zostanie scenka taneczno–wokalna przypominająca zabawy, „klaskanki”, przekomarzania się dzieci. Choreografia nagrodzona I Miejscem na IV Międzynarodowym Przeglądzie „Folklor Świata” w 2013 r.
– Tańce i przyśpiewki Beskidu Śląskiego – widowiskowe męskie popisy akrobatyczne zawarte w tańcach: Żabiok i Zając.
– Zabawy, wyliczanki, wierszyki i proste tańce przedstawiające folklor Mazowsza Kobielskiego. Choreografia wielokrotnie nagradzana na konkursach w tym w Gorzowie Wlkp. w 2004 r. Nagrodą Specjalną Wojewody Lubuskiego na XI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej.
– Suita tańców i przyśpiewek z regionu łowickiego. Tematyka oparta jest na uszczypliwych tekstach i wymianach zdań między chłopcami a dziewczętami. Przyśpiewki poprzez swój charakter wydają się być zalotami.
– Krakowiak narodowy wzbogacony autentycznymi kołysankami i przyśpiewkami krakowskimi. Kroki choreografii zostały dostosowane do możliwości tanecznych dzieci. Choreografia wyróżniona na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Nowym Tomyślu w 2009 r.
– Folklor Lachów Szczyrzyckich – scenka taneczno–wokalna pełna żywiołowych polek zdobionych licznymi akcentami i przeskokami. W sposób wierny oddaje charakterystyczne dla regionu maniery taneczne.
– Folklor żywiecki – kroki tańców charakterystycznych dla regiony wplecione w typowe zabawy dzieci, np. Hajduk tańczony przy okazji skoków przez linę.
W widowisku zachowane są charakterystyczne dla regionów stroje oraz instrumentarium.

Utworzeniu „Małych Poligrodzian” w 1985 r. przyświecały idee wykształcenia w najmłodszych wrażliwości na sztukę, wychowanie w duchu tradycji ludowej oraz szacunek dla polskiej kultury. Pozostają one aktualne także dzisiaj. Działalność Zespołu z jednej strony ma rozwijać artystycznie członków, którzy poprzez wieloletnie uczestnictwo w zajęciach i koncertach osiągają wysoki poziom umiejętności scenicznych (taniec, śpiew, aktorstwo), a z drugiej – poprzez prezentowanie bogactwa polskiej kultury ludowej i narodowej – wywierać wpływ na edukację widzów oglądających widowiska – dzieci w wieku szkolnym.
W przygotowaniu repertuaru wykorzystuje się źródła możliwie najbardziej zbliżone do „korzeni” polskiego folkloru. Wydobywa się charakter, sposób zachowania i wykonania właściwy dla przedstawianego regionu, zachowuje typowy skład instrumentalny.

„Mali Poligrodzianie” powstali przy Zespole Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie” w 1985 roku. Grupa liczy ok. 40 młodych tancerek i tancerzy w wieku 6-14 lat. W ciągu 30 lat istnienia odwiedziła blisko 20 krajów na trzech kontynentach (m. in. Koreę Południową, Kanadę, Turcję), zatańczyła i zaśpiewała setki koncertów, w tym wiele charytatywnych, ukazując bogactwo polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem rodzimego regionu. Wysoki poziom artystyczny Zespołu był wielokrotnie nagradzany na konkursach, przeglądach i festiwalach, m. in.. I Nagrodą na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym 2003 r. w Nowym Tomyślu, Nagrodą Specjalną Wojewody Lubuskiego na XI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2004 r. w Gorzowie Wielkopolskim, czy I Miejscem na IV Międzynarodowym Przeglądzie „Folklor Świata” 2014 r. w Zduńskiej Woli.

skan zaproszenia maly

Możesz również polubić…