Konferencje

ICHVE 2014

W dniach 8-12 września br. odbyła się na Politechnice Poznańskiej – po raz pierwszy w Polsce – ICHVE 2014 – International Conference on High Voltage Engineering and Application

Konferencja w Poznaniu była czwartą edycją ICHVE. Po raz pierwszy organizatorem tej konferencji jest polska uczelnia – Politechnika Poznańska. Pierwsza edycja ICHVE odbyła się w Chongqing, w Chinach w 2008 roku, a kolejne miały miejsce w Nowym Orleanie (USA) w 2010 roku i ponownie w Chinach – w Szanghaju – w 2012 roku.

Konferencja przyciąga uwagę światowej klasy naukowców zajmujących się energetyką wysokich napięć. Stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń na temat energetyki i wysokich napięć, ale także daje możliwość zaprezentowania najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.
Podczas 5 dni Konferencji omawiane były zagadnienia związane m.in. z: najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej, przesyłania jej liniami kablowymi i napowietrznymi oraz jej rozdziału; urządzeniami zużywającymi energię elektryczną; komunalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (czyli codziennym użytkowaniem przez odbiorców indywidualnych); oddziaływaniem urządzeń elektroenergetycznych na środowisko naturalne (prezentacja najnowszych badań próbujących odpowiedzieć na pytanie: na ile jesteśmy bezpieczni w pobliżu linii wysokiego napięcia?).

W Konferencji wzięło udział ok. 200 naukowców z 31 państw z całego świata – pod tym względem ICHVE w Poznaniu to największa ze wszystkich dotychczasowych (poprzednie gromadziły ok. 120-150 uczestników). Około 1/3 osób przyjechało z Chin. Poza nimi gościliśmy specjalistów z Polski, Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ameryki Pd. Ponadto, oraz przedstawicieli firm reprezentujących branżę elektroenergetyczną.

Honorowy patronat nad ICHVE 2014 objęli: Rektor Politechniki Poznańskiej, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania

Współorganizatorami – obok Politechniki Poznańskiej – jest Mississippi State University (USA) i Chongqing University (Chiny).

Sponsorami i patronami Konferencji są:
IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society – IEEE DEIS
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ENEA Operator
ABB
Elektrobudowa – Oddział w Koninie
Siemens

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Konferencji: http://www.ichve2014.put.poznan.pl/

Możesz również polubić…