Konferencje

Zgromadzenie Ogólne federacji IFIP na Politechnice Poznańskiej

W dniach 13-14 września 2013 r. na Politechnice Poznańskiej odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji – IFIP .

Federacja IFIP koncentruje się na organizacji międzynarodowych konferencji naukowych: zarówno spotkań roboczych wąskiej grupy specjalistów z danego zakresu (30-50 osób)oraz  konferencje, w których udział bierze nawet 1 000 uczestników. Najważniejszą konferencją jest IFIP World Computer Congress odbywający się co dwa lata. Drugą co do ważności konferencją jest IFIP World Conference on Computers in Education organizowana przez komitet techniczny TC3 (Education), która w tym roku po raz pierwszy odbyła się w Polsce.

Federacja powstała w 1959 roku skupiała początkowo 14 towarzystw informatycznych, a obecnie jest ich ponad 40. Nasz kraj jest reprezentowany przez Polską Akademię Nauk, a za bezpośrednie kontakty i współpracę odpowiada Komitet Informatyki PAN kierowany przez Profesora Jana Węglarza, członka rzeczywistego PAN i Dyrektora Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Zgromadzenie Ogólne federacji IFIP decyduje m.in. o sposobie funkcjonowania organizacji, wyborze władz federacji itp. Wszystkie organizacje członkowskie (w tym PAN) ma tylko jednego przedstawiciela w Zgromadzeniu Ogólnym IFIP (od grudnia 2011 roku funkcję tę pełni Jerzy Nawrocki – członek Komitetu Informatyki PAN i dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej).

Więcej informacji o Zgromadzeniu Ogólnym IFIP na stronie Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Strona główna IFIP


Możesz również polubić…