Wystawy

Wystawa fotografii Krzysztofa Ślachciaka

“Organizm” to cykl fotografii architektonicznych będących jednocześnie wędrówką śladami wybitnych Wielkopolan. Fotografie prowadzą nie zawsze przez miejsca, ale także przez idee, skojarzenia i kontynuacje. Wielu obiektów, które towarzyszyły dawnym Wielkopolanom nie ma już na planie Wielkopolski. Pozostała idea – kontynuacja myśli XIX-wiecznych organiczników, materializująca się w miejscach kiedyś z nimi związanych i upamiętniana pomnikami.

Okres pracy organicznej w zaborze pruskim ma wielu bohaterów, wielu z nich już dzisiaj bezimiennych… Nie sposób ich wszystkich wymienić, nie sposób złożyć hołd każdemu. Przedstawiane postaci to ich reprezentanci i inspiratorzy, najznamienitsi przedstawiciele czasów, gdy metodą walki była praca, a orężem – umysł. Wystawa czynna od 9 do 31 maja 2014 roku w Centrum Wykładowym PP.

Możesz również polubić…