Konferencje

Wielkopolska 2020

W dniu 28 września 2012 r. w budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki Politechniki Poznańskiej odbyła się Konferencja konsultacyjna dotycząca projektu zaktualizowanej “Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020″

Ramowy program konferencji

9.00 -10.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10:00 -10:10 Powitanie – Pan prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Prorektor Politechniki Poznańskiej
10.10 – 10.20 Otwarcie konferencji – Pan Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
10.20 – 10.30 Przesłanki aktualizacji ,,strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020″ – Pan Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW
10.30 – 11.10 Prezentacja projektu zaktualizowanej ,,strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020″ – Pan Mieczysław Borówka, Departament Polityki Regionalnej UMWW
11.10 – 11.30 Prezentacja ekspertyzy “Analiza relacjiJunkcjonalnych aglomeracji poznańskiej z otoczeniem regionalnym – w kontekście dyfuzyjno-absorpcyjnego modelu rozwoju” ­Pan prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
11.30 – 11.50 Prezentacja ekspertyzy “Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjność regionu” – Pan Jacek Wajda
11.50 – 12.30 Przerwa, poczęstunek
12.00 Konferencja prasowa Pana Leszka Wojtasiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
12.30 – 13.30 Dyskusja
13.30 Podsumowanie dyskusji i zakończenie konferencji

Możesz również polubić…