PFNiS

XV POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI – POLITECHNIKA POZNAŃSKA

XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się 29 marca 2012 roku.

Koordynator Uczelni:

mgr Marzenna Biegała-Howorska – Kierownik Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej,

tel.61-6652569, e-mail:uck@put.poznan.pl.

Zgłoszenia grupowe i indywidualne przyjmujemy do 25 marca 2012 – mail: uck@put.poznan.pl.

PROPOZYCJE

1

CHEMICZNE SCIENCE SHOW

mgr inż. Robert Biernacki

Wydział Technologii Chemicznej

Kategoria: pokaz

Miejsce preferowane:
Aula Magna – Centrum Wykładowo – Konferencyjne
ul. Piotrowo 2

Ekscytujące pokazy chemiczne zapierające dech w piersiach. Eksperymenty chemiczne poszerzające i rozwijające horyzonty młodego chemika. Przegląd różnych spektakularnych reakcji chemicznych, które mogą się podobać widzowi: budzenie wygasłych wulkanów, efekty specjalne wykorzystywane w filmach jak podnieść trąbę słonia oraz uruchomienie parowej rakiety. Interaktywne pokazy chemiczne z udziałem publiczności. Propagowanie innowacyjnego podejścia do chemii, jako nauki interdyscyplinarnej. Poczuj miętę do chemii.

Godzina:

9:30

2

GRY – trening, rozrywka, ryzyko, nałóg czy gamifikacja – życiowa korzyść

dr inż. Andrzej P.Urbański


Wydział Informatyki -Instytut Informatyki, Zakład Teorii
Algorytmów i Systemów Programowania

Kategoria: wykład z elementami interakcji w postaci gier

Miejsce: Parter Centrum Wykładowo Konferencyjnego ul. Piotrowo 2

KRÓTKI OPIS ZAMIERZENIA (500-700 znaków) W uporządkowany sposób zostaną przedstawione najrozmaitsze zagadnienia związane z grami. W celu uatrakcyjnienia przekazu uczestnicy wykładu zostaną podzieleni na dwa zespoły przez wyróżnienie białą i czarną czapeczką dawaną przy wejściu. Zespoły te będą ze sobą konkurować w kilku bardzo prostych i krótkich grach zespołowych mających zilustrować podstawowe typy gier: zręcznościowe, umysłowe, losowe, środkami klasycznymi i z pomocą komputera jako medium i jako przeciwnika w grze. Przedstawione zostaną metody programowania gier komputerowych, zwłaszcza działających w przeglądarkach bez konieczności ich wcześniejszego instalowania. Prezentację uzupełnią dwa teledyski z piosenkami z nastolatkami jako bohaterami, z których jedna ostrzega przed nadmiarem gier, a druga przedstawia bardzo pozytywny ich aspekt w podtrzymywaniu walki z chorobą.

Godzina:

13:00

3

Radio kognitywne – czyli szybki bezprzewodowy internet wszędzie, zawsze i tanio?

mgr inż. Paweł Kryszkiewicz, dr inż. Adrian Kliks

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra
Radiokomunikacji

Kategoria: pokaz

Miejsce : ul. Polanka 3 sala 019

Radio kognitywne jest aktualnie rozwijającą się technologią wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników odnośnie zapewnienia stabilnej, szybkiej i efektywnej łączności bezprzewodowej (np. dostęp do Internetu) poprzez inteligentne wykorzystanie niezajętych w danej chwili i w danej lokalizacji licencjonowanych częstotliwości radiowych. Aby to umożliwić terminal radia kognitywnego musi w pierwszym kroku wykryc wolne pasma częstotliwości, a nastepnie tak dostosować swoje parametry transmisji, aby nie zakłócać sygnałów użytkowników posiadających licencję do nadawnia w tymżee paśmie.

Pokaz będzie składał się z dwóch części – pogadanki na temat radia programowalnego i kognitywnego, a także z pokazu praktycznej transmisji radia kognitywnego w obecności FM (z mikrofonu bezprzewodowego).

Godzina:

11.45

12.15

13.15

4

Zwiedzanie Biblioteki Politechniki Poznańskiej

Urszula Błaszczak

Kategoria: inne

Miejsce Centrum Wykładowo-Konferencyjne PP

Zwiedzanie nowych pomieszczeń Biblioteki PP w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 wdniu 29 marca 2012 r.

Zwiedzanie w grupach ok. 20-osobowych w godz. 10.00
– 18.00; początek zwiedzania o każdej pełnej godzinie; spotkanie grupy przed Wypożyczalnią Biblioteki, parter.

Godzina:

10:00-18:00

5

DWUSTOPNIOWY PROCES BOROWANIA GAZOWEGO W ATMOSFERZE N2 – H2 – Bcl3

mgr inż. Natalia Makuch

Wydział
Budowy Maszyn i Zarządzania/Instytut Inżynierii Materiałowej/Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni

Kategoria : Prezentacja

Miejsce : Parter Centrum Wykładowo – Konferencyjnego ul. Piotrowo 2

Temat referatu dotyczy procesu obróbki cieplno-chemicznej, której celem jest poprawienie właściwości użytkowych części maszyn i urządzeń. Prezentacja zawierać będzie zestawienie materiałów poddawanych borowaniu wraz z ich zastosowaniami oraz elementy analizy dotychczasowego stanu wiedzy w tematyce borowania. Planowane jest zaprezentowanie schematu stanowiska wraz z omówieniem procesu składającego się z dwóch etapów: dyfuzyjnego nasycania borem oraz wyżarzania. Przedstawione zostaną również wyniki badań: mikrostruktury, mikrotwardości, odporności na kruche pękanie, odporności na ścieranie oraz kohezji warstw borowanych wytworzonych na stali 17CrNi6-6 oraz stopie niklu.

Godzina:

12:00

6


POKAZ EKSPERYMENTÓW FIZYCZNYCH

dr inż. Adam Buczek

Wydział Fizyki Technicznej

Katedra Spektroskopii Optycznej


Katrgoria: pokaz


Miejsce: Aula Magna-
Centrum Wykładowo – Konferencyjne ul. Piotrowo 2

Pokaz ciekawych eksperymentów fizycznych z „arsenału“ Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.


Godzina:

11:15

7

JAK BADAMY NANOŚWIAT? SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY ORAZ MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH –POKAZ DZIAŁANIA

dr inż. Marek Nowicki

Wydział Fizyki Technicznej, Instytut Fizyki

Kategoria: warsztaty

Miejsce : ul. Nieszawska 13, Budynek B

Prezentacja pracy mikroskopu sił atomowych oraz mikroskopu tunelowego. Możliwość obserwacji zapisanej informacji na dyskach optycznych, dyskach twardych oraz atiomowej struktury grafitu. W zależności od ilości chętnych i zainteresowania mozliwy pobyt w laboratorium od 15 minut do 2 godzin. Przy dłuższym pobycie możliwośc samodzielnego operowania mikroskopem.

Godzina:

10:00

14:00

8

WŁÓKNA WĘGLOWE I SZKLANE.

Student – Katarzyna Aleksandrowicz

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania – Koło Naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej

Kategoria: prezentacja

Miejsce:

Parter Centrum Wykładowo – Konferencyjnego ul. Piotrowo 2

Prezentacja wyników badań przeprowadzonych na włóknach węglowych i szklanych. Prezentacja wyników badań prowadzonych przez członków

Koła Naukowego IIM

Godzina:

13:00

9


ZASTOSOWANIE MIKROSKOPII
SKANINGOWEJ W BADANIACH
CIAŁ STAŁYCH

dr inż. Adam Piasecki, dr inż. Mikołaj Popławski, dr inż. Tomasz Kachlicki


Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania :
Zakład Inżynierii Powierzchni i Obróbki Cieplnej

Kategoria: prezentacja

Miejsce:
Parter Centrum Wykładowo – Konferencyjnego ul. Piotrowo 2

Godzina:

12:00


10

SYMULACJA RUCHU SAMOCHODU – DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ FIZYKI


dr inż. Grzegorz Ślaski

Wydział
Maszyn Roboczych i Transportu – Instytut
Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

Kategoria: wykład

Miejsce: Parter Centrum Wykładowo – Konferencyjnego ul. Piotrowo 2

W ramach wykładu przedstawione zostaną nowoczesne zastosowania komputerowej symulacji ruchu samochodu, a następnie omówione zostaną związki symulatorów z wiedzą o fizyce ruchu samochodu. Pokazane zostaną fotografie, filmy i działające w rzeczywistości programy do symulacji ruchu samochodu. Na żywo zostanie zaprezentowane budowanie modelu hamowania samochodu w programie Matlab/Simulink z omówieniem jak na podstawie poznawanych już w szkole podstawowej zależności taki najprostszy model hamowania można wykonać. Pokazany zostanie wpływ prędkości początkowej na długość drogi hamowania oraz uwzględnienie czasu reakcji na długość drogi zatrzymania. Pokazana będzie interpretacja wpływu zaprezentowanych zależności na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Godzina:

12:00


11

EURO 2012 tuż, tuż – kilka słów o stadionowym savoir-vivre

dr inż. Marlena Kucz, mgr Adam KuczWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska/
Instytut Konstrukcji Budowlanych / Zakład Budownictwa

Kategoria: prezentacja

Miejsce: Parter Centrum Wykładowo – Konferencyjnego ul. Piotrowo 2


Wspólne przeżywanie uniesień sportowych to cudowna sprawa. Dobrze, by wszysycy kibice mieli szansę bawić się równo.
W trakcie prezentacji omówimy podstawowe zasady życia społecznego, m.in. zachowania w wejściach, korytarzach oraz podczas oglądania meczu. Poruszymy także temat budowania wspólnego wizerunku kibiców jako Polaków i ich wpływu na wizerunek Polski.

Godzina:

13:00


12

Mobilne Centrum Dowodzenia

dr inż. Mikołaj SobczakWydział Informatyki – Laboratorium Badawcze Systemów Mobilnych

Kategoria: pokaz

Miejsce: Parking za budynkiem Centrum – ul. Piotrowo 2

Zaprezentowane zostanie Mobilne Centrum Dowodzenia realizowane w ramach projektu Proteus. Jest to pojazd, który ma służyć podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie, pożary czy zamieszki. W jego wnętrzu będzie można zobaczyć nowoczesny przedział dowodzenia gdzie dowodzący akcją korzystają z takich narzędzi jak interaktywny stół taktyczny czy 84 calowy videowall. Z kolei w przedziale operatorów będzie można usiąść przy stanowisku operatora samolotu bezzałogowego, mobilnego centrum dowodzenia czy też podejrzeć żyjący Poznań – na ekranach będzie można obserwować gdzie aktualnie znajdują się autobusy i tramawaje lub gdzie jest czerwone światło.

Godzina:

10:00 – 13:0013

Czy znasz metody badań materiałów?

mgr inż. Aneta Bartkowska


Budowy Maszyn i Zarządzania/ Instytut Inżynierii Materiałowej/Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni

Kategoria : prezentacja multimedialna

Miejsce: Parter Centrum Wykładowo – Konferencyjnego ul. Piotrowo 2

W prezentacji przedstawiona zostanie metodyka badań materiałów. Omówione zostaną badania mikrostruktury ( m. in. rentgenowska analiza fazowa, mikroanaliza rentgenowska) oraz badania twardości, odporności na zużycie przez tarcie, żaroodporności oraz badania odporności korozyjnej. Celem prezentacji jest zapoznanie słuchacza z szeroko stosowanymi badaniami, które mają duże znaczenie w eksploatacji wyrobów.

Godzina:

12:0014

Instalacje świetlne

Dr inż arch. Hanna Michalak, doc.PP, opiekun KN Illumination

Wydział Architektury, Instytut Planowania Przestrzennego i Architektury

Koło Naukowe Illumination:
K.Garbowski, M. Jankowski, W. Pajzderski, M. Michalak, A.Lipiec, D.Kąkol, J.Guzik

Kategoria: wystawa, prezentacja

Miejsce: Hale i korytarze Centrum oraz na zewnątrz przed budynkiemMAPPING: IMPRESJE ŚWIETLNE Architektoniczna, modułowa kompozycja przestrzenna złożona z sześcianów, tworząca inspirującą grę światła i cienia, BILLBOARD Niepozorna tablica, która kryje tajemnicę. Billboard w zaskakujący sposób zmienia się w momencie skierowania na niego źródła światła. Co to będzie? Przekonaj się sam! , WIATRAKI & POLE ŚWIATŁA Pole kolorowych wiatraczków rzucających barwne cienie. Magiczny spektakl światła tańczącego na wietrze.

ŚWIETLIKI Podświetlony sześcian jako intrygujący element eco designu sprawdza się w roli obiektu użytkowego. Wewnętrzne źródło światła tworzy niesamowity światłocień.

Godzina:

cały festiwal

15

W krainie przestworzy

Michał Żmuda – Oddział VIII Związku Polskich Spadochroniarzy w Poznaniu

Kategoria: prezentacja

Miejsce: przed Centrum Wykładowo – Konferencyjnym ul. Piotrowo 2

Prezentacja szybowca, balonu, spadochronów, paralotni i lotni.

Godzina:

10:00 – 13:00

Możesz również polubić…