Wystawy

Wystawa z okazji 100. rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej – Curie Nagrody Nobla

Powszechni wiadomo, że Władze Politechniki Poznańskiej od dawna starają się krzewić w studentach zarówno nauki ścisłe jak i zamiłowanie do sztuki. W październiku 2011 nadarzyła się ku temu wyjątkowa sposobność. W murach Centrum Wykładowo- Konferencyjnego  Politechniki Poznańskiej zagościła wystawa poświęcona 100. rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej- Curie w dziedzinie chemii. Fotogramy przekazało Muzeum Paryskie im. wybitnej Polki. Warto dodać, iż część budynków Uczelni mieści się przy pl. M. Skłodowskiej- Curie w Poznaniu, co tylko podkreśla wagę wydarzenia. Wystawę wzbogaciły eksponaty podarowane przez Wydział Technologii Chemicznej. Tych, którzy nie zdążyli odwiedzić Centrum Wykładowo -Konferencyjnego zapraszamy na teren Uniwersytetu Przyrodnioczego – to następny , po Politechnice, przystanek dla wystawy poświęconej wybitnej Polce.

Możesz również polubić…