W dniach 8-10 lipca odbędą się na Politechnice Poznańskiej absolutoria
dla studentów kończących studia II stopnia.

Harmonogram tegorocznych uroczystości:

8 lipca 2016 r. (piątek)
16.00 – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania – Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji (Niestacjonarne + Stacjonarne), Inżynieria Biomedyczna
18.30 – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania – Mechatronika (Niestacjonarne
+ Stacjonarne), Mechanika i Budowa Maszyn (Niestacjonarne + Stacjonarne),
Inżynieria Materiałowa (Niestacjonarne + Stacjonarne)

9 lipca 2016 r. (sobota)
8.30 – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Budownictwo
(Stacjonarne)
11.00 – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Inżynieria
środowiska (Niestacjonarne + Stacjonarne), Budownictwo (Niestacjonarne)
13.30 – Wydział Technologii Chemicznej – wszystkie kierunki; Wydział
Fizyki Technicznej* – wszystkie kierunki
16.00 – Wydział Inżynierii Zarządzania – wszystkie kierunki; Wydział
Elektroniki i Telekomunikacji* – wszystkie kierunki
18.30 – Wydział Maszyn Roboczych i Transportu – wszystkie kierunki

10 lipca 2016 r. (niedziela)
9.30 – Wydział Elektryczny: Matematyka (Niestacjonarne + Stacjonarne),
Informatyka (Niestacjonarne + Stacjonarne), Energetyka (Niestacjonarne +
Stacjonarne), Automatyka i Robotyka (Niestacjonarne + Stacjonarne)
12.00 – Wydział Elektryczny – Elektrotechnika (Niestacjonarne +
Stacjonarne)
14.30 – Wydział Informatyki – wszystkie kierunki
16.30 – Wydział Architektury – wszystkie kierunki

* – w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej 50% Absolwentów
zastrzegamy możliwość wyznaczenia – w porozumieniu z Władzami Wydziału –
nowego terminu Absolutorium dla Wydziału

Szczegółowe informacje i zapisy: http://absolutorium.put.poznan.pl/