Zielone Świątki

W pierwszy weekend czerwca br. ZTL PP Poligrodzianie wystąpili w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie podczas Jarmarku Zielonoświątkowego.

Poza układami zaprezentowali zebranym gościom dawne obrzędy i tradycje zielonoświątkowe.