Wystawy

Wystawa prac pt. „Panoramy-Presje-Przenikanie Przestrzeni” autorstwa Andrzeja Macieja Łubowskiego

W poniedziałek 26 października br. o godz. 18.30 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się wernisaż wystawy prac pt. „Panoramy-Presje-Przenikanie Przestrzeni” autorstwa Andrzeja Macieja Łubowskiego.

 

Andrzej Maciej Łubowski
Urodził się w 1946 roku w Poznaniu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył 1971 r. dyplomem z malarstwa  w pracowni prof. Stefana Gierowskiego.  Po ukończeniu studiów wrócił do Poznania. Zorganizował około 45 wystaw indywidualnych  swojej twórczości i brał udział w wielu wystawach zbiorowych . Jego prace znajdują się w muzeach i innych zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą, w tym w Kolekcji sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki w Łodzi.  Jest animatorem życia artystycznego, kuratorem  licznych wystaw i sympozjów.   Od  1972 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów  Plastyków, pełnił w jego władzach wiele funkcji.   W latach 1993 – 2006  pracował jako  pedagog w Wyższej Szkole Sztuki  Stosowanej Schola Posnaniensis, gdzie w latach 2000 -2006 był prorektorem. W latach 2006-2015 był profesorem oraz dziekanem Wydziału  Artystycznego Wyższej  Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Obecnie pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej oraz w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie.  W 2010 r. uzyskał  tytuł  profesora sztuk plastycznych i został laureatem Medalu Gloria Artis.

Przedstawione na wystawie  „Panoramy-Presje-Przenikanie Przestrzeni” obiekty malarskie są konsekwencją wcześniejszej serii  Złamane obrazy powstałej w wyniku  załamania na osi pionowej obrazu powiększonego wizerunku twarzy. Iluzyjna przestrzeń obrazu przemieszała się z przestrzenią rzeczywistą. Seria Panoramy powstała w wyniku dołożenia do form przestrzennych pejzażowego tła przedstawiającego pobrużdżoną ziemię. Jest to nawiązanie do hiperrealistycznych prac Andrzeja Macieja Łubowskiego z lat 70. Były to obrazy przedstawiające sylwetkę autora wśród wielkomiejskich wykopów. Tymi obrazami wkroczył w historię polskiego malarstwa. Natomiast seria  Presje powstała z wielokrotnego załamywania się powierzchni obrazu, korespondującego z przestawionym wizerunkiem twarzy. Odmiany czerwieni stosowane w obrazach mają za zadanie uogólniać przekaz i wzmacniać wewnętrzną ekspresję. Ostatecznym celem tych wszystkich zabiegów jest  mocne działanie w celu  wzbudzenia refleksji na temat pewnych aspektów ludzkiej egzystencji.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

SONY DSC

Możesz również polubić…