Konferencje

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Jackiem Gulińskim

18 grudnia 2012 r. w Budynku Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej miało miejsce spotkanie prof. dr hab. Jacka Gulińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przedstawicielami środowiska naukowego Masta Poznania, które poświęcone było problematyce transferu technologii i komercjalizacji wyników badań w kontekście finansowania badań i innowacji (2014-2020).

W programie zaprezentowane zostały wypowiedzi:

– Pana Ministra zatytułowane “Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań szkół wyższych w kraju – stan obecny, ograniczenia, możliwości i wyzwania”,

– Przedstawicieli firmy Volkswagen Poznań nt. dotychczasowej współpracy ze środowiskiem naukowym Miasta Poznania.

Możesz również polubić…