Ogólne

Spotkanie z poetą Pawłem Kuszczyńskim

17 kwietnia o godz. 15:00 w Klubie Profesorskim w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym odbyło się twórcze spotkanie z prezesem Poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich poetą Pawłem Kuszczyńskim.

PAWEŁ  KUSZCZYŃSKI, poeta i krytyk literacki, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Wydał 11 książek poetyckich: Powroty, Róża spadająca kwiatem, Nagłość chwili, Łąki wyobraźni, Wiedzieć choćby na chwilę, Być w słowie, Ciągle żywe okno, W zwierciadle źrenic, Oswajanie czasu, Niedosyt istnienia, Spotkanie pragnień. Wiersze publikował: w antologii współczesnej poezji polskiej Dojrzewanie w miłości, antologiach Okolicy Poetów, w almanachach poetyckich Morwa, Akcenty, Gałąź serca, Kocham Was, Kocham Cię, ziemio rodzinna, Strofy o Wielkopolsce, w czasopismach Współczesność,Nurt, W drodze, Twórczość, Metafora, Tygodnik Powszechny, Akant, Arkusz, Okolica Poetów, Literacka Polska, Gość Niedzielny, Poezja dzisiaj, Gazeta Kulturalna, Temat. Artykuły krytyczne publikował w Metaforze, Gazecie kulturalnej, Akancie, Dzienniku Poznańskim. O twórczości Pawła Kuszczyńskiego pisali Dariusz Tomasz Lebioda, Andrzej Dębkowski, Stanisław Chyczyński, Alicja Patey-Grabowska, Stefan Jurkowski, Teresa Januchta, Jerzy Grupiński.

Paweł  Kuszczyński  jest laureatem Poznańskiej Jesieni Poetyckiej w roku 1962 oraz Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w roku 1987. W 2009 roku otrzymał Nagrodę Literacką XXXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Pawła Kuszczyńskiego w 2011 roku – Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Za osiągnięcia w poezji i krytyce literackiej Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło w 2006 roku Pawła Kuszczyńskiego Srebrnym Medalem LABOR OMNIA VINCIT ( Praca wszystko zwycięża).

Możesz również polubić…