Zjazd Prorektorów uczelni technicznych

8 i 9 grudnia odbył się zjazd Prorektorów uczelni technicznych, gospodarzem jest Politechnika Poznańska.

Zdjęcia: Dział Promocji