Konferencje

42. Zjazd Fizyków Polskich

W dniach 8-13 września 2013 roku mury Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej gościły uczestników 42. Zjazdu Fizyków Polskich.

Celem spotkania było przedstawienie wyników badań fizyków z krajowych, a także zagranicznych ośrodków naukowych oraz zachęcenie – szczególnie młodych naukowców – do promocji swoich dokonań, nawiązanie z nimi współpracy, wymiana poglądów jak też dyskusja nad obecną sytuacją i perspektywami rozwoju nauk fizycznych w Polsce i na świecie.

W trakcie trwania kongresu odbyło się wiele wykładów oraz sesji specjalistycznych, poświęconych m.in. fizyce jądrowej i nanotechnologii. W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2013 rokiem prof. Jana Czochlarskiego, jeden z dni zjazdu poświęcony był przypomnieniu jego sylwetki. “To postać jest łącznikiem pomiędzy Niemcami a Polską, bo swoje główne prace profesor przygotował w Niemczech jako szef Towarzystwa Metaloznawczego, a od 1928 roku pracował dla Polski i stworzył nowoczesną fizykę na Politechnice Warszawskiej” – przyznał prof. Czajka, członek komitetu organizacyjnego, dziekan wydziału fizyki technicznej Politechniki Poznańskiej.

Wydarzenie to stanowiło również doskonałą okazję do zbliżenia środowisk naukowych, akademickich i nauczycielskich, a także uhonorowania za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki: prof. Jana Misiewicza z Politechniki Wrocławskiej oraz Douglas Cline z Rochester University.

Warto nadmienić, że gościem specjalnym był laureat Nagrody Nobla, profesor Klaus von Klitzing, niemiecki fizyk urodzony w Środzie Wielkopolskiej, którego wykład zainaugurował 42. Zjazd Fizyków Polskich.

Strona główna 42. ZFP

Media:

Spacja.tv

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Nauka w Polsce

lepszypoznan.pl

Portal Techniczny

poznan.gazeta.pl

Fotorelacja ze zjazdu:

Wykład inauguracyjny:

Możesz również polubić…