Konferencje

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przyszłości oraz Bezpieczeństwo Publiczne

17 i 18 czerwca 2013, w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Przedsiębiorstwem Przyszłości, połączona z VI Międzynarodową Konferencją Bezpieczeństwa Publicznego.

Jej tematem przewodnim była szeroko pojęta kwestia zarządzania, technologii i organizacji produkcji, integracji i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, a także publicznego bezpieczeństwa. Kładąc główny nacisk na przybliżenie i opracowanie nowych metod wspierania rozwojowości i konkurencyjności, wskazywała na właściwe rozwiązania z zakresu kształtowania produktu, jego jakości, a wszystko to w kontekście nieprzewidywalnego środowiska biznesowego.

Prelegentami wykładów odbywających się w trzech językach (angielskim, rosyjskim i polskim) byli m.in. : prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński – Prorektor PP ds. edukacji ustawicznej oraz prof. dr hab. Janusz Teczke – Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż Tomasza Łodygowskiego i została zadedykowana profesorowi Leszkowi Pacholskiemu, który obchodzi 45-lecie działalności zawodowej.

Możesz również polubić…